Anlita en interimschef

Ibland kan ett företag behöva ta in en chef på ett tillfälligt uppdrag. Det kan finnas flera anledningar till det, och innebär många utmaningar i sig självt. Ett exempel på när en interimschef behöver tas in är om den ordinarie chefen blivit sjuk, eller plötsligt sagt upp sig och blivit arbetsbefriad på grund av att han eller hon ska börja på en konkurrerande verksamhet. Om det då inte finns någon annan i organisationen som kan eller vill gå in som tillförordnad chef är en inhyrning en bra lösning. Ibland kan det också vara så att det är lämpligt att ta in en person som löser konflikter eller driver en omorganisation som riskerar att inte tas emot väl. Även då är en interimschef en bra lösning. När uppdraget är löst kan sedan en ny permanent chef rekryteras utan att vara belastad av de jobbiga beslut som har behövt fattas och drivas igenom. Det finns många bra bemanningsföretag som kan hjälpa dig eller er att rekrytera in en tillfällig chef.

Att tänka på vid tillsättning av en interimschef

Hur pass aktiva och noggranna ni måste vara i samband med rekryteringen av en tillfällig chef beror givetvis på er situation och er verksamhet. Men en chef är alltid en nyckelperson i en organisation, även om denne bara ska jobba hos er i ett par månader. Det gör att det är viktigt att ni är aktiva i rekryteringen. Ni måste tillsammans med er rekryteringskonsult ta fram en tydlig kravprofil och delta i intervjuer med mera.

En interimschef är nästan alltid, och bör också vara, en senior kompetens. Det är inget lätt uppdrag de har. Att komma in med kort varsel i en organisation som inte är känd för personen i fråga och snabbt börja leverera kräver en person med lång erfarenhet. Se till att sätta av budget för den kompetens ni faktiskt behöver. Att lösa en knut måste få kosta pengar och bör ses som en investering i framtiden. Om ni lyckas rekrytera rätt person så kommer det betala sig många gånger om.

Se också till att den tillfällige chefen har bra stöd i organisationen. Se till att han eller hon får en bra överlämning med en tydlig beskrivning av vad som måste göras, tillgång till bollplank i form av andra på ungefär samma nivå, samt bra administrativt stöd.

originmag