Bra ledarskap ger effektiva medarbetare

Att leda andra och få dem att utvecklas och trivas är enkelt om du har rätt redskap. Idag handlar ledarskap i mångt och mycket om att coacha och motivera medarbetare. Ju mer engagerade och motiverad personalen är desto bättre prestationer kommer de att leverera, vilket i sin tur leder till ett framgångsrikt företag.

Ta reda på utgångsläget

Innan du startar gäller det att ta reda på vad medarbetarna tycker om sin arbetssituation i dagsläget. Genom att använda en professionell medarbetarundersökning får du svart på vitt hur det ser ut och vad som behöver göras. Hos Ungapped kan du enkelt skapa skräddarsydda webbformulär som passar för just din verksamhet. Här kan du också göra kontinuerliga uppföljande undersökningar för att se hur medarbetarnas motivation ändras med tiden.

Vidta konkreta åtgärder

När du har fått tillbaka medarbetarundersökningen och sammanställt svaren är nästa steg att börja arbeta aktivt för att åstadkomma en förändring. Exakt vad som ska göras beror på hur personalen har svarat. Kanske går det att se ett återkommande mönster? Är många stressade och känner att de blir trötta och presterar sämre för att de inte hinner slutföra viktiga uppgifter på ett optimalt sätt? Eller är många missnöjda med lokalerna, till exempel temperatur eller ventilation? Oavsett vad undersökningen visar är det viktigt att ta itu med problemen och åtgärda det som går direkt. Svårare problem som exempelvis interna konflikter kräver förmodligen en genomtänkt handlingsplan och kanske till och med en utomstående coach med rätt kompetens.

Följ upp hur det går

Lika viktigt som att undersöka och vidta åtgärder är det att följa upp om effekterna ger effekt. Kanske går det att se tydligt att produktiviteten ökar och att det helt enkelt är mer som blir gjort. Att mäta sjukskrivningstalen är också ett bra sätt att följa upp. Lägre sjukskrivningar leder till lägre kostnader samt ökad produktivitet.

originmag