Hantera mobbning på arbetsplatsen

Att arbeta tillsammans kan vara en utmaning på flera sätt. Det gäller att varje person i arbetslaget är medveten om sitt ansvar och har kapaciteten att fullfölja sin uppgift. Vi människor tillbringar minst åtta timmar på jobbet varje dag, tillsammans med varandra. Att kunna ha ett fungerande samarbete är avgörande för själva jobbets skull och för att man ska trivas på sin arbetsplats. I en professionell relation borde det inte förekomma någon typ av mobbning eller hätsk osämja, men ibland kan läget tyvärr vara så. Det måste hanteras omgående i så fall.

Det är chefens ansvar

Tänk dig att två kollegor inte är överens med varandra och inte heller är förmögna att lägga konflikten åt sidan på egen hand. Detta kommer förmodligen snabbt ha en negativ påverkan på jobbet och stämningen bland de övriga arbetskamraterna. Det kan vara frestande att prata med andra kollegor för att få stöd i sin sak, men i detta läge borde chefen kliva in. det gäller att bryta mobbningsspiralen och införa nolltolerans och den enda som har makten att göra detta är chefen. För att minimera skadan bör frågan lyftas så snabbt som möjligt, så att det inte hinner formas olika läger inom arbetslaget.

Våga be om stöd

Även chefer kan vara konflikträdda, för trots allt är vi alla bara människor. Om en chef känner sig osäker på hur situationen ska angripas finns det stöd att få. De flesta arbetsplatser är kopplade till en fackförening. Den går att rådfråga både för chefer och för kollegor i andra positioner. Mobbning får inte förekomma på någon arbetsplats men ändå är det ett problem som finns på flera ställen runtom i vårt samhälle. Även om detta är en tråkig insikt finns det en positiv aspekt av det hela eftersom det då också finns hjälp att få, för att få bukt med problemet.

originmag