Psykosyntes

Psykosyntes är en skola inom psykologin som har ett lite annorlunda perspektiv på vad det innebär att vara människa. Grundare Roberto Assagioli hävdade att människan är en komplex varelse och att känslolivet och människans “själ” samspelar med drifterna. Det handlar om ett steg bort från psykoanalysens syn på människan som en ren driftsvarelse. Psykosyntesen tilltalar ofta människor inspirerade av nyandlighet men det är egentligen inte fråga om en alternativ terapiform om man med det menar alternativ till etablerad vetenskap. Utbildningar inom psykosyntes kan jämföras med vanliga psykologutbildningar. Man kan alltså inte kalla sig för psykosyntesterapeut utan att ha genomgått en lång och gedigen utbildning.

originmag