Kända svenska chefer

Att vara en chef innebär att ha mycket höga krav på sig. En chef ska leda ett företag eller en avdelning framåt och tar många av de beslut som bör fattas. Därför krävs det såväl gedigen utbildning som lång erfarenhet inom ett specifikt område innan du kan bli en chef. Alla företag och organisationer har en högsta chef, och många större företag och kommuner har flera chefer under denne högsta chef. Har du koll på några kända svenska chefer? Det finns ett par som har gjort sig stora namn av olika anledningar. Vissa för att de på ett framgångsrikt sätt ha startat eller drivit ett företag eller en organisation framåt, och andra för att de har förlorat företagets pengar, satt sig i skulder eller på något annat sätt dragit ned företaget eller organisationens rykte. Här får du en kort genomgång av några bra och sämre exempel på kända svenska chefer.

Exempel på kända chefer i Sverige

Ann Carlsson, Jan-Olof Jacke, Johan Dennelind och Thomas Mattson – ringer namnen några klockor? De är chefer för Apoteket, Astra Zeneca, Telia och Expressen, men trots det är det långt ifrån alla som har hört talas om dem. Chefer blir ofta kända när de gör något speciellt, vare sig det är bra eller dåligt, som uppmärksammas i media på olika sätt. Ett exempel är när Annika Falkengren avgick. Hon var en uppskattat chef för SEB under flera år och som enligt många gjorde ett mycket bra jobb för banken. Hon arbetade länge som chef i det tysta, men först när hon avgick skrevs det mycket om det i media. Chefer som arbetar med media är ofta kända redan sedan innan. Ta Daniel Ek, vd för Spotify, som ett exempel. Många känner säkert igen hans namn, då han inte bara är chef för, utan också grundade, det extremt populära musikfenomenet Spotify. Politiska partiledare är givetvis andra chefer och ledare som många av oss känner till, då de ofta befinner sig i rampljuset.

Chef – ett komplext yrke

Hur är det egentligen att vara chef? Att vara en chef är inte det enklaste många gånger. Långa arbetsdagar och mycket press tillhör vardagen för många ledare och chefer. Det här gör att olika människor passar olika bra för chefsposter. Alla som nämndes ovan har en eller flera kunskaper och egenskaper som lämpar sig bra för ledarrollen, men även chefer behöver såklart fila på sina kompetenser inom sin roll. Det kan röra sig om att bli bättre på att vara en kommunikativ ledare, att hantera möjliga kriser eller att kunna hantera organisationsförändringar. presentationsteknik är också en sak som många chefer kan behöver utveckla sina kunskaper inom då de inte sällan behöver framföra eller presentera olika saker för sina medarbetare. Det här är något som framför allt våra politiker har tränat upp sig mycket inom och blivit mycket duktiga på, då de ofta behöver delta i debatter och andra diskussioner i det offentliga rummet.