KBT

KBT står för kognitiv beteendeterapi, och det är en terapiform som har blivit allt vanligare i Sverige. I USA, Kanada, Australien och Storbritannien har KBT en mycket stark ställning inom psykiatrin, och används av den stora majoriteten av psykologer och psykoterapeuter i dessa länder. I Sverige har dock behandlingsformen inte haft samma genomslagskraft, och trots att det finns en allt större efterfrågan på denna typ av terapi i Sverige har det behovet inte mötts ännu.Depicting_basic_tenets_of_CBT

KBT utvecklades till en början för att behandla depression, men har sedan dess använts för en rad olika behandlingsområden. Många förknippar KBT med att bryta en ovana, till exempel rökning eller ätstörningar, eller med att överkomma en fobi. Det man vill åstadkomma med KBT är att förändra beteenden och tankemönster som inte bidrar till att lösa ett problem, eller som inte är positiva för patienten. Terapeuter som använder sig av KBT kombinerar beteende och kognition för att lösa problemen. Detta gör man för att man erkänner att det finns vissa beteenden som inte kan kontrolleras genom att försöka tänka rationellt, utan som uppstår på grund av betingning från tidigare upplevelser. De som använder KBT tror att det finns ett samband mellan en företeelse som patienten är rädd för och det flyktbeteende som uppstår då patienten utsätts för denna företeelse, nämligen att det leder till en betingad rädsla. Det är på grund av detta som KBT-terapeuter utsätter sina patienter för närkontakt med det de är rädda för, och sedan coachar dem för att överkomma rädslan.

Om du driver en mottagning för KBT-terapi och annan coachning, och känner att du har för mycket att göra, kanske du ska överväga att sälja fakturor. Genom att sälja dina fakturor med hjälp av Fakturino slipper du nämligen oroa dig för att pengarna från fakturan inte kommer in, och du slipper lägga tid på att skicka påminnelsefakturor. En sak mindre att göra, med andra ord!

Precis som med många andra terapiformer finns det de som kritiserar KBT, och menar att det inte är en så effektiv behandlingsmetod som många påstår att den är. Det finns vetenskapliga undersökningar som pekar både för och emot ett sådant argument. Kanske måste var och en avgöra om KBT är en terapiform som fungerar för just dem.