Familjeterapi

Familjeterapi kallas också parterapi eller äktenskapsterapi, och är en form av psykoterapi. Vilken term man använder för att beskriva terapiformen beror på om hela familjen deltar, eller om den går ut på att reda ut ett problem mellan två makar. Oavsett vilket, är det man vill uppnå med terapin att skapa förändring och utveckling i familjemedlemmarnas relationer till varandra. Utgångspunkten kan vara ett problem inom familjen, en tragisk upplevelse eller kris som familjen vill komma förbi eller en svår livssituation som alla familjemedlemmar måste acceptera.couple-790828_640

De som arbetar som familjeterapeuter har en särskild utbildning i just det, och den teori som de utgår från är ett systemteoretiskt synsätt. De tror att en förändring i en del av systemet kan förstärkas (eller motverkas) av de andra delarna i systemet. Tanken är därför att förändringsarbetet går lättare ju fler familjemedlemmar (ju fler delar av systemet) som deltar i terapiprocessen. Genom att alla tar med sig erfarenheter från gemensamma samtal kan familjen fortsätta bearbetningsarbetet hemma, utanför sessionerna med terapeuten. När familjeterapin fortfarande var ung var definitionen man använde av ”familj” mycket snäv, och inkluderade ofta bara föräldrar och barn, men i modernare tider har detta begrepp utvidgats till att innefatta alla starkt stöttande personer med en lång relation, även om det inte är genom släktskap eller giftermål. Skillnaden kan lätt förklaras med att familjeterapin utvecklades under 1940- och 1950-talen, det vill säga under en tidsperiod då familjen sågs på detta snäva sett generellt av hela samhället.

För att ett äktenskap och en familj ska få en så bra start som möjligt omges ett bröllop (som ju är början på bildandet av en familj) av en rad ceremonier, ritualer och traditioner, som ger trygghet åt det blivande paret och ger familjemedlemmar, släkt och vänner en möjlighet att gratulera och på andra sätt fira vad man hoppas blir ett lyckligt äktenskap. En sådan tradition är möhippan, då brudens vänner drar med henne på diverse upptåg. Ett sätt att göra möhippan till ett minne för livet är att anordna en möhippa i Stockholm på Äventyrsbanan. Med en så bra start på äktenskapet kommer familjeterapi förhoppningsvis aldrig att behövas.