Ledarskapsutveckling & coaching

I Sverige upplevs just nu en blomstrande ekonomisk tillväxt med investeringspotential i ett antal olika sektorer. Å andra sidan så ser HR-specialister ett stort problem för våra företag med tanke på bristen på kvalificerad personal med förmågan att led andra individer. Det är allt svårare att hitta anställda som, förutom att ha tekniska färdigheter, också har möjlighet att leda team i stora projekt. Därför blir coaching och ledarskapskurser allt mer populärt.

Vad är coaching?


Coaching är en process, en metodik samt en uppsättning färdigheter och förmågor som kan läras in och utvecklas av absolut vem som helst för att uppnå ett personligt eller professionellt mål snabbare. Vidare så är coaching också en utmärkt karriärmöjlighet för alla som vill hjälpa andra människor att uppnå sin fulla potential.

Det kan vara svårt att definiera exakt vad coaching innebär och bygger på då många olika kunskaper från olika vetenskapsområden sammankopplas, såsom administration, ledarskap, psykologi, neurovetenskap, strategisk planering etc. Metoden syftar till att uppnå stora och effektiva resultat i alla sammanhang, vare sig det handlar om personliga, professionella, sociala eller ekonomiska mål.

När man driver bolag som coach

Att driva ett bolag som coach kan vara riktigt spännande och givande. Man får se sina kunder visualisera mål samt uppnå dem. Men precis som med vilket annat företag som helst så kan det vara svårt att få betalt, ta hand om fakturor och administration. Det finns företag som arbetar med factoring som till exempel Capcito. Sådana företag köper dina fakturor och tar hand om betalningen från kunder. Driver man ett eget företag och arbetar med coaching så kan det vara bekvämt att köpa in denna tjänst och på så vis få mer tid över till själva företagandet i sig och slippa lägga tid och energi på obetalda fakturor.

Vad bidrar en ledarskapskurs med?


Genom att erbjuda ledarskapskurser till sina anställda så kommer individerna att ha en bättre förståelse för mänskligt beteende. Ledarskapskurser motiverar anställda och kan på sikt förbättra företags resultat. Personerna kommer att lära sig att hantera sin tid mer effektivt, bättre planera för uppsatta mål och ge feedback som främjar resultaten. Genom en ledarskapskurs kan mycket positivt medföras. Syftet är att utveckla och förbättra personalens ledarskapskunskaper men också lära dem att enklare kunna identifiera och hantera problem, hinder och personliga och professionella blockeringar som kan finnas. Vidare så handlar det också om att förbättra relationen och kommunikationen på arbetsplatsen.

Hur ledarskapskurser och coaching kan bidra till företag

Betydelsen av att ha bra ledare inom företaget är ett ämne som inte går att smita från. Därför är det av stor vikt för företaget att man skapar och leverera kompetensutvecklingsprogram med fokus på ledarskap för att vara konkurrenskraftig i dagens företagsvärld.