Demokratisk eller diktatoriskt ledarskap?

Ledarskapsutveckling och coaching är två ord som används inom både stater, företag och familjer. Ledarskap finns alltså på både samhälle-, grupp- och individnivå. Därför så kan man applicera många ledarskapsteorier och idéer på alla tre nivåer. Ett återkommande dilemma som många ställs inför, både som individ och ledargrupp, är om styret ska vara demokratiskt eller diktatoriskt. Lyssna eller beordra? Platt eller hierarkiskt?

Demokrati och diktatur

Det demokratiska styret handlar om människans rätt till att få sin röst hörd. En demokrati har också en ledare, men som är lyhörd på sitt folks åsikter och tankar. Ledaren har sin position i förtroende och kan bli avkastad om folket känner sig missnöjt.

En diktatur däremot är när en eller flera personer tycker sig veta bäst, och bortser från andras åsikter till följd av det. En diktatur strider mot FN:s mänskliga rättigheter, då människan ska vara fri att uttrycka sig. Många diktatoriska statsskick tillåter exempelvis inte sina invånare att förena sig eller använda internet fritt. Om det var så i Sverige, så kanske du inte kunnat använda Hpguiden.se för att förbättra ditt högskoleresultat.

Demokrati och diktatur: Individnivå


I ett förhållande kan ibland osunda beteenden uppstå. Ibland får en person övertaget, och bildar en form av diktatur, där den andra parten inte är fri att tänka eller göra som den vill. Detta kan upplevas kränkande för utomstående, men ibland går det så långt att den förtrycka i relationen inte kan se det patologiska i förhållandet.

Demokrati och diktatur: Gruppnivå

När det kommer till ledarskap inom gruppnivå, pratar man ofta om lärare. Hur vi lär ut idag, skiljer sig exempelvis från hur vi lärde ut förr. 1966 förbjöd Sverige till exempel barnaga i både hem och skola.

När man talar om diktatur inom det pedagogiska, så handlar det ofta om ett ganska oförlåtligt sätt att lära ut, där man värdesätter disciplin och lydnad. Många elever upplever det här som extremt hårt, och andra känner att de presterar bättre under pressen. Detta kan även appliceras på arbetsplatser.

Demokrati och diktatur: Samhällsnivå

När det kommer till statsskick talar man främst och demokrati och diktatur. En demokratisk stat (som Sverige) bygger på till exempel den tredelade maktfördelningsprincipen, FN:S mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Men om man istället vänder sig till Kina, ser man en tydlig diktatur. Även landet Turkmenistan styrs av en diktator, som exempelvis gillar att spela gitarr på TV och bygga vackra ornament i marmor.

Att leva i en diktatur kan vara skrämmande och farligt. Om man uttrycker en åsikt som strider mot rådande regim, kan man riskera att fängslas eller avrättas. Med denna fakta kan det vara lätt att tro att vi utomstående länder kan hoppa in och ”rädda” dessa stater. Men då hela världen är politisk och styrd av våld och girighet, så skulle det vara ett extremt komplext ingripande.

Människan har genom tiderna haft en tendens att utöva maktmissbruk på andra. Därför är det viktigt med kunskap och öppenhet. Människan (oavsett nationalitet eller etnicitet) måste informeras om sina rättigheter och skyldigheter, samtidigt som man granska ledarskapets fulare sidor och lär ut om gott och produktivt ledarskap istället.