NLP

NLP, Neurolingvistisk programmering är en (NLP) är en metod för kommunikation, personlig utveckling och psykoterapi. Grundarna bakom NLP är Richard Bandler och John Grinder. De skapade metoden på 1970-talet i Kalifornien USA.

 

Influenser
Enligt antropologen Jean M. Langford (medicinsk antropologi) är NLP en slags kombination av pseudoreligion och folkmagi. Många influenser kan spåras till antropologen Carlos Castaneda. Både Bandler och Grinder både har och är fortfarande påverkade av den shamanism som Carlos Castaneda beskrev och upplevde under dennes tid som lärling till Don Juan och Don Genaro. De har till och med lånat och inkorporerat flera idéer och tekniker som Castaneda beskrivit. Bland annat en metod kallad dubbel induktion och idén att ”stoppa världen”. Något som don Juan refererade till att stoppa den interna dialogen i sinnet. Dessa båda metoder är centrala för NLP.

 

Certifiering
För den som är intresserad av att antingen anlita en coach som är NLP-certifierad eller själv önskar utbilda sig i NLP är det bra att känna till att det NLP är ett öppet utbildningsfält. Det är öppet i den meningen att det inte finns en enda officiell ”best practise”.

Det förekommer stora variationer vad gäller utbildningarnas djup och bredd inom NLP. Det förekommer inte heller några som helst restriktioner avseende vem som får benämna sig NLP Master Practitioner eller NLP Master Trainer. Det förekommer en mångfald med verksamheter som ger utbildningar som leder till certifiering inom NLP. Alltså bör man vara uppmärksam på det.

Det har fått många organisationer som är verksamma inom området, att diskutera vad som är den ”rätta” formen, de ”rätta” metodernaför NLP. Sanningen är närmast den att det finns en uppsjö av olika författare, individuella trainers och practiotioners som har utvecklat sina egna metoder, koncept och benämnt dem som NLP. Kvaliteten på dessa varierar stort. Vad det gäller att kvalitetsäkra att man lär sig NLP som det var tänkt från början bör man kanske gå en kurs för Richard Bandler och John Grinder. Man kan inte ens förlita sig på att medlemmar i den British Board of Neuro Linguistic Programming, BBNLP, är de bästa på området. En huskatt blev 2009 medlem av BBNLP då en brittisk TV-presentatör lyckades med konststycket att registrera sin. Slutsatsen som drogs var att BBNLP existens handlade om att ge fördelar till sina medlemmar inte gå i god för att dessa har erövrat de för NLP nödvändiga kunskaperna och därför certifierats.

Immaterielrättsligt sett, ägs varumärket NLP och Neuro Linguistic Programming inte av vare sig någon person eller organisation. Det finns heller ingen central reglering eller myndighet för vad som gäller NLP, dess metoder, instruktion och certifiering. Vad som än påstås av anordnare.