Ledarskapsutveckling & coaching

Ledarskapsutveckling & coaching

Familjeterapi

Familjeterapi

Familjeterapi kallas också parterapi eller äktenskapsterapi, och är en form av psykoterapi. Vilken term man använder för att beskriva terapiformen beror på om hela familjen […]

Ledarskapsutveckling & coaching

Businesswoman Addressing Multi-Cultural Office Staff Meeting

UGL

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare är en modell för grundläggande ledarskapsutbildning som Försvarsmakten skapat efter inspiration från den amerikanska arméns LMDC, Leadership and Management […]

Ledarskapsutveckling & coaching

NLP

NLP

NLP, Neurolingvistisk programmering är en (NLP) är en metod för kommunikation, personlig utveckling och psykoterapi. Grundarna bakom NLP är Richard Bandler och John Grinder. De […]

Ledarskapsutveckling & coaching

Businessman Addressing Meeting Around Boardroom Table

FIRO

Den amerikanske psykologen Will Schutz presenterade sin teori Fundamental Interpersonal Relations Orientation, FIRO 1958. Det är, som man kan förstå av namnet, en relationsteori. Enligt […]

originmag