Ledarskapsutveckling & coaching

Ledarskapsutveckling & coaching

Businessman Addressing Meeting Around Boardroom Table

FIRO

Den amerikanske psykologen Will Schutz presenterade sin teori Fundamental Interpersonal Relations Orientation, FIRO 1958. Det är, som man kan förstå av namnet, en relationsteori. Enligt […]

originmag